top of page
0_edited.jpg
26D38AB0-306B-44A0-9FD8-F2A5ADB2F7BE.jpeg
3.jpg
88B07811-2918-4CFC-8C31-4E431DA38C3E.png
5.jpg
003836810025.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
003836690022.jpg
12.jpg
003836870035.jpg
14.jpg
15.jpg
003836820031.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg

                     Grazie molto

 

fotografia: Keita Goto (W) / assistente fotografico: Tsugumi Ota

capelli: Hori (BENATURAL) / styling e trucco: up: Takae Kamikawa (capelli mod)

modella: Yuki Beniya (ribelli di Tokyo)

kitsuke (furisode): Aya Satake / Pilota: Kent Ushiro (NASH INC.)

                 

Cami croptop (hazelle / ¥ 8250) / Inro (sagemonoya) / Noumen (sagemonoya)

Tutti i kimono (porto marittimo / → negozio)

bottom of page